Zen-Thành thật xin lỗi bạn đọc vì công việc quá bề bộn nên chưa cập nhật được những bài viết về Ngải nghệ của anh Tâm An Diệu Ngộ, song tin buồn hơn là anh TADN đã thông cáo cho các bạn trong thế giới mạng về huyền thuật rằng anh chính thức “giải nghệ” :
Thật là buồn và mất mát lớn, một kiến văn sâu sắc về Thế giới vô hình, nhưng điều đáng quý hơn cả là một tấm lòng, một chữ tâm anh luôn  thể hiện trên mỗi bài viết. Zen xin tập hợp lại những bài anh đã viết trên blog của anh-mà giờ những bài này anh đã xóa khỏi Blog của mình, để khỏi mất đi những kiến thức huyền môn đáng quý.