Vùng nắng gió Phan rang Ninh thuận

 
Xòai Hòa Lộc, Cam Ranh
 

 

 

Bình minh trên đỉnh đèo Hải vân

 
 
Ga Huế và vùng quê
 

OZ