>

HÁI LỘC ĐẦU NĂM & XUẤT HÀNH  & KHAI TRƯƠNG
ĐẦU NĂM  TÂN MÃO   (2011)


*Giao thừa thắp hương khấn vái : “Thái Tuế Tân Mão  niên  PHẠM NỊNH   Tinh Quân”    chứng minh.

*Đốt nhang nghinh đón tài lộc đầu năm : lúc 23 giờ 30 đêm giao thừa, đi về hướng  Đông bắc  hái lộc.

*Xuất hành đầu năm: từ 3 giờ 30 đến 05 giờ khuya, sáng mùng một từ  9g đến 11 giờ.

-Đi về hướng Đông bắc đón  Hỉ Thần

-Tài Thần, Quí Thần tuy ở chính Bắc nhưng phạm Ngạc Thần (không nên đi)

*Giờ kỵ xuất hành: từ 23g đến 01g đêm giao thừa—Ngày mùng một : từ 11g15 đến 13g  và 15 g đến 19 giờ.

*Hướng kỵ xuất hành :  Chính bắc  (Ngạc thần,Ngũ quỷ)

*Cúng đầu năm (mùng 3) , khấn vái : “Trịnh Vương  Hành Khiển Tôn Thần cùng Thạch Tinh    Hành Binh Tôn Thần và  Liêu Tào Phán Quan”, phù hộ độ trì tai qua nạn khỏi v.v…

*Ngày khai trương đầu năm:-

-Ngày 04 /1 (kỵ tuổi Tuất), 06 /1 (kỵ tuổi Tí), 10/1 (kỵ tuổi Thìn ),  12/1 (kỵ tuổi Ngọ), 15 /1 (kỵ tuổi Dậu), ngày 24 / 1 (kỵ tuổi Ngọ),  ngày 30/1 ( kỵ tuổi Tí)

(Nguồn: Thầy Nhược Thủy- HTT)